ZASADY WERYFIKACJI WIEKU
PRZY POMOCY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Jeśli jesteś pełnoletnią osobą palącą:

 1. Chcesz potwierdzić swój wiek (co wiąże się z potwierdzeniem tożsamości) przez bankowość elektroniczną? Kliknij „Dalej” na naszej stronie skąd zostaniesz przekierowany do usługi TransactionLink, dzięki której zweryfikujemy twój wiek poprzez wybrany rachunek w Twoim banku.

 2. Przed udzieleniem zgody na dostęp do Twojego rachunku bankowego, zapoznaj się z regulaminem aplikacji oraz Klauzulą informacyjną dostępnymi w aplikacji. Jeśli jej nie akceptujesz zrezygnuj z tej formy weryfikacji. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z aplikacji będzie TransactionLink sp. z o.o.

 3. Po akceptacji zgód:

  • na świadczenie usługi jednorazowego dostępu do rachunku płatniczego przez TransactionLink sp. zo.o. (AIS) oraz

  • na udostepnieniu informacji stanowiących tajemnicę płatniczą i bankową i udostępnienie tych informacji JTI Polska sp. z o.o. (udostępnione dane: imię, nazwisko, data urodzenia, informacja, czy dana osoba dokonywała już weryfikacji za pośrednictwem TransactionLink) kliknij „Zezwól” i przejdź do kolejnego kroku.

 4. Wybierz bank, w którym posiadasz rachunek bankowy i przez który chcesz zweryfikować swój wiek (i tożsamość). Znajdź swój bank spośród pozycji z listy lub za pomocą wyszukiwarki.

 5. Kliknij w logo swojego banku. Nastąpi automatyczne przekierowanie do procesu autoryzacji.

 6. Rozpoczynasz proces autoryzacji do wybranego przez siebie rachunku bankowego poprzez wpisanie swojego identyfikatora klienta, którego używasz logując się do banku.

 7. Wpisz hasło, tak jak to robisz standardowo logując się do swojej bankowości elektronicznej.

 8. Zgodnie z wymaganiami dyrektywy PSD2 konieczna jest dwuetapowa weryfikacja. Może to być jednorazowe hasło SMS lub potwierdzenie logowania za pomocą aplikacji mobilnej.

 9. W ramach jednego konta bankowego możesz posiadać kilka rachunków. Wybierzesz ten rachunek, do którego TransactionLink uzyska dostęp na potrzeby weryfikacji wieku oraz tożsamości i kliknij "Kontynuuj".

 10. Po prawidłowym uzupełnieniu danych autoryzacyjnych i zalogowaniu się do rachunku bankowego, otrzymujesz potwierdzenie, że weryfikacja przebiegła prawidłowo.

 11. Po potwierdzeniu Twojej tożsamości nastąpi przekierowanie do formularza rejestracyjnego.Dokończ jego wypełnianie, wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na kontakt. Po wysłaniu formularza, konto pojawi się w serwisie, a Twoje dane zostaną zapisane w naszej Bazie Danych.

 12. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych zawsze możesz je zmienić, usunąć lub zaktualizować.