Zasady przetwarzania danych osobowych osób zarejestrowanych w bazie JTI oraz osób zapraszanych do rejestracji

 1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

  Nazwa i siedziba: JTI Polska sp. z o.o., Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice

  Formularz kontaktowy w sprawie przetwarzania danych: www.do.jti.pl

  Inspektor Ochrony Danych: iod@jti.com

  Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

  W określonych sytuacjach współadministratorem Państwa danych osobowych jest Facebok Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia. Współadministrowanie dotyczy informacji, które JTI udostępnia na Państwa temat oraz podejmowanych przez Państwa czynności w serwisach JTI, takich jak odwiedziny witryn, instalowanie aplikacji czy zakupy produktów. Celem przetwarzania tych danych jest umożliwienie wyświetlania Państwu spersonalizowanych treści dotyczących produktów i usług JTI, przekazywanie informacji handlowych i transakcyjnych, a także optymalizacja przekazywania Państwu spersonalizowanych treści dotyczących produktów i usług JTI. Ponadto, JTI i Facebook Ireland Limited współadministrują danymi dotyczącymi statystyk związanych z aktywnością na profilu administratora w portalu Facebook.

 2. Cel i zakres przetwarzania danych

  1. Bannery i pop-up’y JTI

   Aby wyświetlać Państwu bannery i pop-up’y JTI przetwarza Państwa dane osobowe w postaci wieku i informacje pozyskane od osób trzecich (dostawców zewnętrznych) wskazanych w pkt. 3.

   Administrator przetwarza te dane w celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych treści dotyczących produktów i usług Administratora lub weryfikacji Państwa wieku - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na rozwoju działalności gospodarczej Administratora. W ramach tego celu JTI wykorzystuje również Państwa dane do profilowania (więcej informacji na temat profilowania – zobacz pkt. 4).

  2. Ankiety, rejestracja w serwisach i bazach danych JTI

   Jeżeli rejestrujecie się Państwo w serwisach lub bazach danych konsumentów prowadzonych przez Administratora, lub wypełniacie ankiety udostępniane przez JTI, przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa:

   • które podali Państwo w ankiecie lub w procesie rejestracji w serwisach i bazach danych, takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, miejsce wypełnienia ankiety, informacje o paleniu wyrobów tytoniowych, informacje o marce najczęściej kupowanych papierosów, ilości wypalanych dziennie papierosów, ich wariancie oraz formacie,
   • informacje wynikające z Państwa aktywności w serwisach, niepublicznych akcjach konsumenckich prowadzonych przez Administratora, takie jak: data i godzina logowania, liczba logowań, liczba wprowadzonych kodów produktowych, zdobyte nagrody, aktywność w sekcji quizowej i w innych sekcjach serwisów, wyniki w grach w serwisie, liczba odpowiedzi udzielonych w konkursach, liczba wyświetleń animacji, liczba zaproszonych przez Państwa znajomych z informacją, ilu zalogowało się w serwisie i wprowadziło kod, informacje gdzie, w jakiej formie i od kogo otrzymali Państwo zaproszenie do udziału w danej akcji prowadzonej przez Administratora.

   Jeżeli rejestrujecie się Państwo w serwisach lub bazach danych konsumentów prowadzonych przez Administratora możemy przetwarzać również informacje pozyskane od osób trzecich (dostawców zewnętrznych) wskazanych w pkt. 3.

   Administrator przetwarza ww. dane osobowe w celu:

   • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, a w zakresie informacji związanych z paleniem papierosów także art. 9 ust. 2 lit. a ) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. W ramach tego celu JTI wykorzystuje również Państwa dane do profilowania (więcej informacji na temat profilowania – zobacz pkt. 4);
   • analizy Państwa aktywności w serwisach Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu poprawy jakości produktów i usług oferowanych przez Administratora;
   • kontaktowania się z Państwem, w tym odpowiadania na Państwa zapytania i składane reklamacje, kierowane do Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu odpowiedniej obsługi klientów Administratora;
   • dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora lub obrony przed roszczeniami osób trzecich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu Administratorowi możliwości realizacji jego roszczeń lub obrony przed roszczeniami osób trzecich;
   • wykonywania obowiązków prawnych, podatkowych, obowiązków archiwizacji danych i innych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych.
  3. Profile JTI w mediach społecznościowych

   Jeżeli będą Państwo korzystać z profili JTI w mediach społecznościowych (np. na portalu Facebook), Administrator będzie przetwarzać udostępniane przez Państwa dane osobowe , takie jak: imię i nazwisko, awatar lub wizerunek, wiek, miejsce zamieszkania i inne, jeżeli są one udostępnione jako publiczne, dane zawarte w publicznie dostępnych komentarzach oraz wysyłanych do nas prywatnych wiadomościach, a także dane statystyczne dotyczące Państwa aktywności na profilu Administratora. Możemy również przetwarzać informacje pozyskane od osób trzecich (dostawców zewnętrznych) wskazanych w pkt. 3.

   Administrator przetwarza ww. dane osobowe w celu:

   • wykonywania czynności związanych z administrowaniem profilem Administratora w portalu społecznościowym, w tym zapewnienia porządku i bezpieczeństwa poprzez moderację komentarzy (polegającą m.in. na usuwaniu komentarzy naruszających prawo, dobre obyczaje lub regulamin profilu lub portalu społecznościowego), a także umożliwienia Państwu komunikowania się z Administrowaniem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu bezpiecznego kanału komunikacji z Administratorem;
   • w celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych treści dotyczących produktów i usług Administratora, a także prowadzenia działalności informacyjnej dotyczącej produktów i usług Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na rozwoju działalności gospodarczej Administratora. W ramach tego celu JTI wykorzystuje również Państwa dane do profilowania (więcej informacji na temat profilowania – zobacz pkt. 4);
   • analizy Państwa aktywności na Profilu, prowadzonej m.in. za pomocą narzędzi dostępnych w danym serwisie, w celu zbierania informacji o liczbie polubień, komentarzy i udostepnień naszego profilu lub zamieszczonych na nim treści oraz analizy demograficznej osób aktywnych na profilu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO uzasadnionego interesu JTI polegającego na zapewnieniu JTI informacji o odbiorze przez użytkowników naszych produktów i usług.
 3. Źródła danych osobowych

  Administrator może pozyskiwać Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa (np. informacje podane w ankiecie lub w procesie rejestracji w serwisach i bazach danych prowadzonych przez Administratora, wynikające z Pana/Pani aktywności w serwisach, niepublicznych akcjach konsumenckich lub profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora).

  Administrator może również pozyskiwać Państwa dane osobowe od osób trzecich – np. z serwisów lub aplikacji podmiotów trzecich – takich jak portal Facebook lub inne należące do Facebook Inc. serwisy i aplikacje (jeżeli jest Pan/Pani użytkownikiem portalu Facebook lub innych należących do Facebook aplikacji), lub Youtube i inne serwisy i aplikacje należące do Google LLC.

  Administrator może przetwarzać również Pana/Pani dane pochodzące z zewnętrznych narzędzi marketingowych i analitycznych, takich jak Facebook Pixel, udostępniany przez Facebook Inc., czy Google Ads, udostępniane przez Google LLC), czy wtyczki mediów społecznościowych umieszczane na stronach internetowych serwisów JTI. W szczególności:

  • w przypadku Facebook Pixel – dane dotyczące ruchu użytkowników przekierowywanych do serwisów prowadzonych przez Administratora z aplikacji prowadzonych przez Facebook (takich jak Facebook, Instagram i Messenger) i aktywności tych użytkowników w serwisach Administratora;
  • w przypadku Google Analytics – dane dotyczące lokalizacji urządzenia, typu urządzenia, oprogramowania urządzenia, wieku, płci, odwiedzanych stron internetowych, adresów odwiedzanych stron internetowych i aktywności w serwisach Administratora;
  • w przypadku Huawei Ads – informacje, które podali państwo przy rejestracji w bazie Huawei, takie jak informacje na temat Państwa przedziału wiekowego i płci, informacje dot. adresów odwiedzanych stron internetowych, informacje dotyczące lokalizacji urządzenia, typu i oprogramowania urządzenia;
  • w przypadku RTB – informacje na temat Państwa aktywności w Internecie (informacje dot. adresów odwiedzanych stron internetowych, aktywności na zewnętrznych stronach internetowych).

  Więcej informacji o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych w związku z korzystaniem z Google Analytics dostępne jest pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/en.html lub https://www.google.com/intl/en/privacy.html.

  Więcej informacji o zasadach przetwarzania Państwa danych przez Facebook dostępne jest na stronach internetowych Facebook Inc., w tym na stronie: https://www.facebook.com/policy.php.

  Informacje o korzystaniu z powyższych narzędzi, w tym wtyczek mediów społecznościowych i zewnętrznych narzędzi marketingowych i analitycznych, oraz związanym z tym przetwarzaniem Państwa danych osobowych, zawsze znajdować się będą w regulaminie lub polityce prywatności serwisu Administratora, który Państwo odwiedzacie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych przez dostawców platform mediów społecznościowych można znaleźć w regulaminach lub politykach prywatności udostępnianych na stronach internetowych tych serwisów.

 4. Profilowanie

  W określonych sytuacjach Państwa dane osobowe będą podlegać profilowaniu. W każdym przypadku, gdy Państwa dane będą wykorzystywane przez JTI do profilowania, będziecie Państwo o tym poinformowani.

  Jeżeli nie rejestrowali się Państwo w serwisach lub bazach danych konsumentów prowadzonych przez Administratora i nie wypełniali Państwo ankiet udostępnianych przez JTI (w związku z czym nie posiadamy informacji na temat korzystania przez Państwa z wyrobów tytoniowych), profilowanie prowadzone jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na rozwoju działalności gospodarczej JTI.

  Jeżeli rejestrowali się Państwo w serwisach lub bazach danych konsumentów prowadzonych przez Administratora lub wypełniali Państwo ankiety udostępniane przez JTI, profilowanie prowadzone jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i art. 9 ust. 2 lit. a ) RODO w związku z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie Państwa zgody (w zakresie w jakim JTI przetwarza Państwa dane podane pozyskane bezpośrednio od Państwa, na podstawie zgody udzielonej w trakcie rejestracji lub wypełniania ankiet) i na podstawie prawnie uzasadnionego interesu JTI, polegającego na rozwoju działalności gospodarczej Administratora (w pozostałym zakresie).

  Profilowanie będzie służyć wyświetlaniu Państwu spersonalizowanych treści dotyczących produktów i usług JTI oraz weryfikacji Państwa wieku albo dobraniu dla Państwa optymalnej oferty w zakresie niepublicznego marketingu produktów Administratora, tj. takiej, która może wydać się najbardziej dla Państwa interesująca.

  Profilowanie może polegać również na wyświetlaniu Państwu spersonalizowanych treści dotyczących produktów i usług Administratora podczas korzystania z portali i aplikacji zewnętrznych, takich jak np. portal Facebook lub inne aplikacje należące do Facebook Inc. (jeżeli są Państwo użytkownikami portalu Facebook lub tych innych aplikacji).

  Profilowanie może być prowadzone w oparciu o informacje pozyskane bezpośrednio od Państwa, lub od osób trzecich (dostawców zewnętrznych) wskazanych w pkt. 3.

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Jeśli administrator w przyszłości będzie chciał wprowadzić zautomatyzowane przetwarzanie, o którym mowa w art. 22 RODO, poprosi Panią/Pana o odrębna zgodę.

 5. Jaki jest okres przechowywania danych osobowych?

  Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora – którakolwiek z tych okoliczności wystąpi pierwsza.

  Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na potrzeby udzielenia Państwu odpowiedzi lub rozpatrzenia reklamacji, dane te będą przetwarzanie do czasu udzielenia odpowiedzi bądź rozpatrzenia tej reklamacji. Jeżeli dane będą przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, dane te będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia tych roszczeń zgodnie z terminami przewidzianymi przez przepisy prawa lub zakończenia prowadzonych w związku z nimi postępowań.

 6. Do jakich odbiorców przekazywane będą Państwa dane osobowe?

  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotowi obsługującemu bazę danych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora. Mogą również być udostępnione doradcom lub pełnomocnikom, w ramach celu przetwarzania wskazanego wyżej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych treści dotyczących produktów i usług Administratora podczas korzystania z zewnętrznych stron internetowych i aplikacji, w tym np. portalu Facebook lub innych aplikacji należących do Facebooka, Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, takim jak Facebook Ireland Limited, Facebook Inc. czy Google LLC.

  Dodatkowo, w wyniku korzystania z tzw. wtyczek mediów społecznościowych, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom tych wtyczek, takim jak Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych przez dostawców platform mediów społecznościowych można znaleźć w regulaminach lub politykach prywatności udostępnianych na stronach internetowych tych serwisów.

 7. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

  Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych.

  W przypadku przetwarzania Państwa danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu JTI przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu objętym sprzeciwem, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  W przypadku przetwarzania Państwa danych w celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych treści dotyczących produktów i usług JTI lub weryfikacji Państwa wieku albo dobrania dla Państwa optymalnej oferty w zakresie niepublicznego marketingu produktów Administratora, w tym profilowania w tym celu, w przypadku wniesienia sprzeciwu zawsze przestaniemy przetwarzać Państwa dane lub prowadzić profilowanie (w zależności od zakresu sprzeciwu) w celu objętym sprzeciwem.

  Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi.

  Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania, czy kategoriach odnośnych danych osobowych, a także innych informacji zgodnie z art. 15 RODO, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Ponadto, może Pani/Pan wnieść żądanie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO.

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.do.jti.pl. W przypadku danych osobowych, którymi JTI współadministruje wraz z Facebook Ireland Limited, to na Facebook Ireland Limited spoczywa ciężar wypełnienia zobowiązań związanych z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby statystyk. Więcej informacji o tym w jaki sposób Facebook Ireland przetwarza dane osobowe, a także informacje na temat podstaw prawnych, na których opiera się Facebook oraz informacje o wykonywaniu praw osób, których dane dotyczą można znaleźć w Polityce Prywatności Facebooka, a w zakresie przetwarzania danych dotyczących statystyk – także pod adresem .

 8. Czy dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  Państwa dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania spółce z grupy JTI z siedzibą w Szwajcarii (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Komisja Europejska stwierdziła w odniesieniu do tego kraju odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r.) Odbiorca danych wdrożył też odpowiednie i właściwe zabezpieczenia Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.

  Ponieważ Facebook i Google, jak również inni dostawcy narzędzi marketingowych i analitycznych, jak również zewnętrzni dostawcy i firmy prowadzące media społecznościowe, których wtyczki mogą być wykorzystywane w serwisach prowadzonych przez Administratora, mogą przetwarzać dane poza obszarem EOG, w związku z przekazywaniem Państwa danych do tych podmiotów może dojść do przekazania ich poza obszar EOG.

  Zawsze staramy się, aby przekazywanie Pana/Pani danych poza obszar EOG odbywało się z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń. W celu uzyskania dalszych informacji na temat podstaw prawnych przekazywania Pana/Pani danych poza EOG prosimy o kontakt pod adresem: iod@jti.com.

 9. Czy podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne?

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa ich podania może skutkować niemożliwością udostępniania Państwu spersonalizowanych treści dotyczących produktów i usług Administratora lub zarejestrowania się i korzystania z serwisów prowadzonych przez Administratora lub uczestnictwa w innych aktywnościach prowadzonych przez Administratora.

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych osób korzystających z Infolinii 801 802 502

Zasady przetwarzania danych

 1. Administratorem danych osobowych jest JTI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Starym Gostkowie, Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice, KRS 0000007441 („JTI” lub „Administrator”). JTI przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@jti.com

 3. Infolinia służy umożliwieniu Pani / Panu kontaktu z JTI we wszelkich sprawach związanych z produktami JTI oraz działalnością spółki w zakresie sprzedaży tych produktów. Dane będą przetwarzane w celu: udzielania odpowiedzi na Pani / Pana pytania i zgłoszenia, rozpatrzenie złożonej reklamacji, w celach analitycznych, monitorowania jakości obsługi oraz dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; w sytuacji, gdy przekazuje Pani / Pan informacje na temat palenia wyrobów tytoniowych, ponieważ jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – podstawę przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania wyżej wskazanych celów.

 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być kurierzy i Poczta, dostawcy usług np.: doradcy prawni, podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu obsługi i utrzymywania Infolinii, podmioty którym JTI zleciła prowadzenie obsługi konsumentów i partnerów biznesowych oraz inne spółki z naszej Grupy Kapitałowej – jeżeli wymaga tego załatwienie sprawy.

 6. Pani / Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania spółce z Grupy JTI z siedzibą w Szwajcarii (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Komisja Europejska stwierdziła w odniesieniu do tego kraju odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r.). Odbiorca wdrożył odpowiednie i właściwe zabezpieczenia Pani / Pana danych osobowych.

 7. Pani / Pana dane osobowe, które uzyskaliśmy w związku z przedstawionym żądaniem lub roszczeniem wobec JTI, przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z Kodeksu cywilnego, tj. 6 lat. Dane przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie będziemy przechowywać przez okres 12 miesięcy od zakończenia sprawy.

 8. Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia po ustaniu celu przetwarzania, uzyskania kopii przekazanych danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przysługuje w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.